माईग्रेण्ट फोरम ईन एशियागुनासो बुझाउने अनलाईन फारम

पिडितको जानकारी

  • संलग्न गरिएको

    Disclaimer:

    यो अनलाईन गुनासो फारम माईग्रेण्ट फोरम ईन एशिया (MFA) र ह्युम्यान राईट्स ईन्फरमेसन एण्ड डकुमेण्टेसन सिष्टमस्, ईन्टरनेशनल (HURIDOCS) ले मूल रुपमा प्रमाणमा आधारित पैरवीका लागि विकास गरेको गुनासो संप्रेषण संयन्त्रबाट विकसित भएको हो । कृपया यहाँहरुको कुरा विपद्‌मा परेका आप्रवासीहरुको उद्धार, सामाजिक तथा कानुनी सेवाहरु प्रवाह, तथा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारहरुको अधिकार प्रवर्धनमा समर्पित हाम्रो स्थानिय स्तरमा रहेका संस्थागत सञ्जाल तथा साझेदारहरु सम्म पु-याउनका लागि हामीहरुलाई २४ देखि ४८ घण्टाको समय दिनुहोला ।